Hoe werkt het

Hoe werkt ‘Hoornbeeck Hulpkracht’?

Om de beschikbaarheid van studenten en de hulpvraag van instellingen en bedrijven te verbinden, heeft het Hoornbeeck College Hoornbeeck Hulpkracht gelanceerd. Bedrijven kunnen hier een profiel aanmaken en zichzelf (en hun aanbod) presenteren.

Studenten worden actief opgeroepen om via dit platform op zoek te gaan naar een aanbod dat bij hen past. Vervolgens nemen ze contact op met het betreffende bedrijf/instelling.

Inmiddels zijn er al mooie voorbeelden van matches: studenten van de opleiding beveiliging verrichten portierswerkzaamheden in verpleeghuizen, een ict-student bouwt een webshop voor De Wereldwinkel, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers helpen bij het opvangen van kinderen, terwijl andere studenten medicijnen bezorgen. Het Hoornbeeck College wil op deze manier een bijdrage leveren in het bestrijden van het coronavirus.

Drie belangrijke voorwaarden:

  • Het Hoornbeeck College is niet verantwoordelijk voor activiteiten in de vrije tijd van een student, die voortvloeien uit een match via dit platform. We vertrouwen erop dat het geregistreerde bedrijf of instelling zorg draagt voor het welzijn van de Hoornbeeck-student tijdens activiteiten die zij uitvoeren. Ook gaan we er vanuit dat de student zijn/haar werkzaamheden op een verantwoordelijke manier uitvoert. Dit betekent dat evt. werkzaamheden dus ook niet vallen binnen de verzekeringspolis van het Hoornbeeck College.
  • Dit platform maakt matches mogelijk voor de periode waarin geen of nauwelijks fysieke lessen worden aangeboden op het Hoornbeeck College. Door het aangepaste lesprogramma dat op afstand plaatsvindt, komt bij studenten wellicht meer vrije tijd beschikbaar. Vanaf het moment dat het Hoornbeeck weer fysieke lessen kan aanbieden moeten studenten weer beschikbaar zijn om deze lessen bij te kunnen wonen.
  • Activiteiten die worden uitgevoerd door Hoornbeeck-studenten kunnen niet opgevoerd worden als onderwijsactiviteiten (dus ook geen stage). Mocht daar een nadrukkelijke wens toe zijn vanuit de student of de instelling/bedrijf, dan is altijd eerst contact met de betreffende Hoornbeeck-locatie nodig.

Door registratie op het platform ‘Hoornbeeck Hulpkracht’ gaan het bedrijf/instelling akkoord met bovenstaande voorwaarden.